Tin tặc hiện đang truy cập vào ví có chứa tiền điện tử bị đánh cắp từ Binance vào tháng Năm. Coinfirm, công ty đã theo dõi một số động thái ban đầu vào đầu tháng 5 đã phát hiện ra một dòng chảy lớn từ ví gốc được tạo ra vào ngày 7 tháng 5 năm 2019.

Giám đốc điều hành của Coinfirm, Grant Blaisdell, đã viết:

Cuộc tấn công được thực hiện bằng cách sử dụng các kỹ thuật đa dạng bao gồm virus và lừa đảo. Theo Binance, các quỹ bị đánh cắp chiếm khoảng 2% tổng số BTC nắm giữ của sàn giao dịch. Để ngăn chặn tiền của người dùng bị ảnh hưởng và đảm bảo hoạt động ổn định của nền tảng, Binance đã sử dụng quỹ SAFU của mình để bù lỗ. Quỹ an toàn tài sản cho người dùng được thành lập vào ngày 14 tháng 7 năm 2018 và bao gồm 10% tất cả phí giao dịch.

Theo Coinfirm, các tin tặc sau đó đã di chuyển 1.060,64474480 BTC hoặc $ 6.148.122,40 trong một số bước nhảy, giảm giá trị mỗi lần. Vào ngày 7 tháng 6 năm 2019, tin tặc đã chuyển 6 triệu đô la từ ví này, được gọi là bc1q2rdpyt8ed9pm56u9t0zjf94zrdu6gufa47pf62 sang ví bc1qg65qtgwxw0y0v5wtcct2hnuzpp9qphclm5luvj, chuyển 15,84 đô la lẻ vào ví 19JPv7roMqfG2PdC42RDxXuT7vbZGT5Asg và thêm 2 triệu đô la vào tổng số này. Không rõ tại sao số tiền nhỏ này lại nhảy ra khỏi ví.

Bước nhảy tiếp theo đã chuyển 1.040.95915580 BTC (8.242.840,00 đô la) vào ví 1JSfJ4WanUHYWF5y84FCDV8QMHLDVr9PE4, chuyển 155.861,00 đô la vào ví 1JSfJ4WanUHYWF5y84FCDV8QMHLDVr9PE4. Điều này cho thấy một nỗ lực phối hợp để phá vỡ các ví lớn hơn thành các phần nhỏ hơn.

Cuối cùng, Coinfirm đã thấy một bước nhảy cuối cùng là 1.021.53182514 BTC (8.089.010,00) vào ví bc1qcgwn2nv906k3rws803zhxwq3crfgjvnzjejgyq, một lần nữa chuyển 153.835,00 đô la vào ví bc1qcgwn2nv906k3rws803zhxwq3crfgjvnzjejgyq. Số BTC còn lại đã kết thúc ở ví Bc1qcgwn2nv906k3rws804zhxwq3crfgjvnzjejgyq và đã không di chuyển kể từ đó.

Động thái được tính toán nhằm mục đích xáo trộn nguồn tiền. Với mỗi ví tiền hiện đang được theo dõi cẩn thận bởi các sàn giao dịch hợp pháp, có thể khá khó khăn – nhưng không phải là không thể – để chuyển đổi các ví này thành fiat.

Theo dõi chúng tôi trên Facebook | Telegram | Twitter

Chia sẻ