Cơ quan giám sát tài chính của Hàn Quốc tham gia điều tra về sàn UPbit

Dịch vụ Giám sát Tài chính (FSS) của Hàn Quốc đã tham gia cuộc điều tra về sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất của đất nước, Upbit.

FSS sẽ hỗ trợ Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc (KIU) và Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) đánh giá bảng cân đối kế toán của UPbit và các quy định hiện hành về giao dịch tiền điện tử.

Vấn đề thanh khoản

Đầu tuần này, Ran Neuner của CNBC đã báo cáo rằng một nguồn nội bộ trong UPbit tiết lộ cuộc điều tra đã tìm thấy vấn đề thanh khoản trong UPbit.

Ran nói:

Sự bất thường đang được nghiên cứu liên quan đến vấn đề thanh khoản. Vấn đề liên quan đến việc chia sẻ / tổng hợp thanh khoản với các sàn giao dịch khác. Dường như các nhà quản lý không hiểu được thanh khoản cổ phiếu. 

Vào ngày 13 tháng 5, FSS đã tuyên bố rằng họ đã chính thức thành lập một lực lượng đặc nhiệm để điều tra các hoạt động bất hợp pháp của các sàn giao dịch tiền điện tử trong thị trường tiền điện tử của Hàn Quốc. FSS sẽ góp phần điều tra vào UPbit và tiếp tục khám phá các vấn đề xung quanh các sàn giao dịch hiện tại có thể đã lừa dối các nhà đầu tư bằng cách giả vờ sở hữu tiền điện tử hoặc tiền gửi vào sàn giao dịch.

Trong trường hợp của UPbit, cộng đồng tiền điện tử của Hàn Quốc thường tin rằng UPbit không nên có động cơ để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp cố ý tạo ra nhiều doanh thu hơn, vì nó đã tạo ra hàng trăm triệu đô la mỗi quý.

Do đó, như Ran lưu ý, các nhà phân tích địa phương hiện đang dự đoán cuộc điều tra vào UPbit kết thúc bằng một cảnh báo đơn giản để ngăn chặn việc chia sẻ thanh khoản với các sàn giao dịch khác.

Được thúc đẩy bởi cuộc điều tra gần đây về UPbit, FSS cùng với các cơ quan tài chính địa phương sẽ bắt đầu xử lý các hoạt động và hoạt động đáng ngờ trong thị trường tiền điện tử một cách nhanh chóng với một bộ phận chuyên dụng trong FSS được giao nhiệm vụ nghiên cứu và điều tra thị trường tiền điện tử.

Trong một cuộc họp báo, FSS nhấn mạnh rằng việc giap dịch tiền điện tử không hợp pháp để làm tăng lượng nắm giữ của họ bằng tiền điện tử và sàn giao dịch không được phép xử lý giao dịch hoặc giao dịch thay mặt cho khách hàng mà không thực sự chuyển tiền.

Về bản chất, FSS giải thích rằng một sàn giao dịch không được sử lý các giao dịch tiền điện tử liên quan khi không thực sự nắm giữ lượng tiền đó.

Bithumb

Bithumb là sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ hai ở Hàn Quốc và nó cũng là sàn duy nhất trên thế giới được liệt kê trong một thị trường chứng khoán công. Như vậy, bất kỳ ai cũng có thể xem báo cáo kiểm toán và tổng số cổ phần của mình. Tính đến tháng 12 năm 2017, Bithumb đã nắm giữ hơn 6 tỷ đô la quỹ của khách hàng.

Đối với các sàn giao dịch tư nhân như UPbit, những con số này không được tiết lộ và FSS có thể yêu cầu Sàn chia sẻ các báo cáo kiểm toán trong tương lai, ít nhất là với các cơ quan tài chính địa phương và các cơ quan chính phủ.

Nguồn CCN


Theo dõi chúng tôi trên Facebook


BÌNH LUẬN

Nhập bình luận của bạn
Nhập tên của bạn