Báo cáo của Grayscale Phần lớn các khoản đầu tư trong Q1 2019 đã được tin tưởng vào Bitcoin

Giám đốc tài sản kỹ thuật số của Mỹ Grayscale Investments đã báo cáo tăng trưởng 42% trong dòng sản phẩm của mình trong quý 1 năm 2019 so với quý trước, công ty đã công bố trong một báo cáo tài chính mới vào ngày 13 tháng Năm.

Grayscale đặc biệt tăng giá đối với bitcoin (BTC), báo cáo rằng phần lớn các khoản đầu tư trong Q1 2019 nằm trong Ủy thác đầu tư Bitcoin (BIT).

Theo báo cáo, Grayscale Bitcoin Trust đã bảo đảm 3,2 triệu đô la đầu tư trung bình hàng tuần trong tổng số đầu tư trung bình hàng tuần là 3,3 triệu đô la. Như vậy, các sản phẩm đầu tư không phải bitcoin lên tới dưới 0,1 triệu USD, công ty cho biết.

Các khoản đầu tư không phải bitcoin bao gồm các sản phẩm như Grayscale Ethereum Trust, Grayscale XRP Trust, Bitcoin Cash Trust và các sản phẩm khác, công ty giải thích.

Tổng vốn đầu tư vào Sản phẩm Grayscale tăng từ 30,1 triệu đô la trong quý 4 năm 2018 lên 42,7 triệu đô la trong quý 1 năm 2019, với 73% nhà đầu tư được đại diện bởi các nhà đầu tư tổ chức. Công ty cũng viết rằng các quỹ phòng hộ đã tăng đầu tư đáng kể từ dưới 1 triệu đô la trong quý 4 năm 2018 lên khoảng 24 triệu đô la trong quý 1 năm 2019.

Được thành lập vào năm 2013 bởi công ty đầu tư tiền điện tử lớn Digital Group, các sản phẩm đầu tư của Grayscale bao gồm Grayscale Bitcoin Trust (OTCQX: GBTC) được trích dẫn công khai.

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER

ADVERTISEMENT

TIN TỨC LIÊN QUAN

ĐỌC NHIỀU TUẦN QUA