Một nghiên cứu gần đây được tổ chức trong số 25 sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau trên khắp châu Âu và Hoa Kỳ tiết lộ rằng chỉ 32% thực hiện kiểm tra nhận dạng đầy đủ trên người dùng của họ. Điều này có thể khiến các công ty không tuân thủ về cơ bản thay đổi các giao thức của họ ngay sau khi các quy định mới về chống rửa tiền của EU có hiệu lực vào năm 2019.

Một nghiên cứu được tiến hành bởi nhà phân tích Chiến lược PAID tiết lộ rằng hơn hai phần ba sàn giao dịch tiền điện tử châu Âu và Mỹ không tuân thủ các yêu cầu của thủ tục “Biết khách hàng của bạn” (KYC). Nghiên cứu tập trung vào 25 sàn giao dịch thuộc cả hai khu vực pháp lý và bao gồm các công ty lớn trong các lĩnh vực tương ứng.

Trong số 25 sàn giao dịch tiền điện tử, được chọn dựa trên khối lượng giao dịch tổng thể, cho thấy 68% trong số đó cho phép người dùng giao dịch cả tiền điện tử và tiền tệ mà không phải cung cấp bất kỳ giấy tờ nhận dạng chính thức nào hoặc kiểm tra kỹ lưỡng KYC. Trong thực tế, họ có thể bắt đầu giao dịch bằng cách cung cấp số điện thoại và địa chỉ email của họ.

Cả hai điều trên đều dễ dàng đạt được mà không cần phải cung cấp ID của họ. Điều này có nghĩa là người dùng sử dụng các sàn giao dịch, không tuân theo các yêu cầu của KYC, có thể dễ dàng trao đổi tiền điện tử cho fiat và ngược lại, với ít hoặc không có yêu cầu nào.

John Devlin, nhà phân tích chính tại PAID, đã bình luận về vấn đề này:

Ví tiền và trao đổi tiền điện tử muốn được hưởng sự tin tưởng giống như các dịch vụ tài chính truyền thống rộng lớn hơn, nhưng vì điều này xảy ra, họ cần phải vượt lên trên danh tiếng của quá khứ tiền điện tử và được xem là ‘công dân mẫu‘ của nền kinh tế.

Tuy nhiên, phương pháp tiếp cận để xác minh ID có thể được thiết lập để thay đổi sớm hơn là sau này. Trở lại tháng 12 năm 2017, Ủy ban Kinh tế và Tiền tệ của Quốc hội Châu Âu đã đồng ý yêu cầu trao đổi tiền điện tử cũng như các nhà cung cấp ví xác định người dùng của họ.

Thỏa thuận này là một phần của chỉ thị chống rửa tiền lần thứ năm của EU, được gọi là AMLD5. Nó được thiết lập để có hiệu lực vào tháng 6 năm 2019, đúng 18 tháng sau khi thỏa thuận của Ủy ban.

Không cần phải nói, nếu trao đổi tiền điện tử được tạo ra để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động như rửa tiền, đặc biệt là sau khi không đáp ứng được yêu cầu của các quy định được đặt ra, điều này có thể gây ra thiệt hại đáng kể nếu không thể khắc phục được.

Nếu sàn giao dịch tiền điện tử, nói chung, muốn tận hưởng sự tin tưởng tương tự thay mặt cho người dùng như các dịch vụ truyền thống và hiện tại, chúng phải được tổ chức bởi cùng một tiêu chuẩn. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, hầu hết trong số họ không tuân thủ.

Pháp luật sắp tới có thể thay đổi điều đó. Kalle Marsal, COO tại Mitek, một công ty bán công nghệ xác minh danh tính, ủy nhiệm nghiên cứu do PAID tổ chức, chỉ ra rằng:

Ví tiền và trao đổi muốn thay đổi nhận thức về không có luật pháp và nó là một sửa chữa tương đối đơn giản. Quy trình xác minh danh tính có thể – nếu được triển khai chính xác — đơn giản cho khách hàng và không có rào cản đối với việc đăng ký. Bằng cách kết hợp các hệ thống giống như tiền điện tử trong tương lai, trao đổi và ví có thể vừa cạnh tranh vừa tuân thủ các yêu cầu pháp lý.

Nguồn Bitcoinist

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Nhập bình luận của bạn
Nhập tên của bạn